ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

O. R. Kapral

Анотація


В статті досліджено вплив чинників на інвестиційну діяльність комерційних банків. Доведено, що на інвестиційну діяльність комерційних банків впливають як зовнішні (макроекономічні), так і внутрішні (мікроекономічні) чинники.


Ключові слова


державна інвестиційна політика; інвестиційна діяльність комерційних банків; зовнішні (макроекономічні) і внутрішні (мікроекономічні) чинники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Квасницька Р. С. Інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан, чинники впливу, проблеми здійснення та напрями їх вирішення / Р. С. Квасницька, І. О. Шухалова // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Випуск № 5, 2015. – С. 957–961.

Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку : Навч. посібник. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.

Луців Б. Л. Інвестиційний банківський портфель / Б. Л. Луців – К. : Лібра, 2002. – 192 с.

Мусієнко О. М. Специфіка управління портфелем цінних паперів у контексті реалізації інвестиційної діяльності банку / О. М. Мусієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ecj.oa.edu.ua/ articles/2013/n23/61.pdf

Паласевич М. Б. Інвестиційна політика банків: Умови та чинники розвитку / М. Б. Паласевич, К. М. Слюсарчик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – № 18. – С. 235–239.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.