ОБЛІК ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ ЗА МСФЗ

S. Y. Zubilevych, O. K. Reniova

Анотація


На підставі дослідження категоріального апарату та сутності факторингових операцій уточнено визначення факторингу. Проаналізовано підходи до обліку факторингу факторинговими компаніями за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ). Доповнено типовий план рахунків для відображення факторингових операцій та їх результатів як одного з видів основної діяльності. Запропонований підхід до поглиблення аналітики обліку. Обґрунтовані рекомендації до структури і змісту фінансової звітності факторингових компаній України, що підвищать якість інформації, наданої користувачам.


Ключові слова


факторинг; факторингова компанія; дебіторська заборгованість; фінансовий інструмент; фінансова звітність; МСФЗ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Factors Chain International [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.fci.nl.

Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за підсумком 2015 року [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/ research/

non_banks_4_2015.pdf

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 29. 10. 2009 р. № 787. [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Розпорядження від 13.11.2012 р. N 2196 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/.

Макарович В. К. Економічна сутність та ідентифікація факторингових операцій в системі бухгалтерського обліку // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2013. – Т. 18. – Вип. 2/1. – С. 12–16.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

Фінансова компанія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fincompany.com.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.