РОЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

T. H. Bondarіeva, І. P. Nahavychko

Анотація


У статті розглянуто мету та склад фінансової звітності. Виокремлено основні етапи проведення аналізу фінансової звітності для цілей оперативного керівництва. Розкрито вплив змін в структурі окремих компонентів звітності на проведення фінансового аналізу. Запропоновано перелік статей для створення зведеного фінансового звіту. Визначено ключові фінансові показники стану бізнесу для проведення перспективного аналізу.


Ключові слова


користувачі фінансової звітності; оперативний аналіз; перспективний аналіз; прийняття рішень; фінансова звітність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996-14-ВР / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [текст] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганин. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

Ілляшенко К.В. Інформаційний взаємозв’язок аналізу та бухгалтерської звітності / [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http://www.khntusg.com.ua.

Білоус О. С. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект [текст] / О. С. Білоус, В. М. Вовк, Р. В. Федорович. – Тернопіль : Астон, 2005. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.