АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ БРЕНДІВ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ

O. L. Kardash, N. A. Kolinchuk

Анотація


Розкрито сутність бренду та його основні складові. Охарактеризовано функції брендів. Систематизовано класифікацію брендів та концептуальні моделі їх створення. Досліджено залежність між кількістю створених країною брендів та індексом глобальної конкурентоспроможності. Проведено аналіз рейтингів брендів на світовому та вітчизняному ринках.


Ключові слова


бренд; брендинг; торгова марка; рейтинг; конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Brandz Top 100 Rises 7 Percent With Growth Across Categories [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.millwardbrown. com/brandz/Top_100_Global_Brands.aspx.

Дані компанії Branding Kaeuffer Marken-Kreation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: branding-kaeuffer.com.

Дзюба С. Г. Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства / С. Г. Дзюба, Л. М. Гоц // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 3(38). – С. 15–20.

Завгородня Т. В. Бренд країни в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки / Т. В. Поліщук //

Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Вип. 21 / Відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 313–321.

Поліщук Т. В. Методологічні підходи до визначення сутності та призначення глобального бренду / Т. В. Поліщук // Актуальні проблеми економіки: зб. наук. праць. Вип. 6. / гол. ред. М. М. Єрмоленко. – К. : НАУ, 2007. – С. 100–106.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.