ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Н. M. Yurchуk

Анотація


Обґрунтовано наявність взаємно обумовлюючого впливу між трудовою сферою, яка визначає тенденції соціально-економічного розвитку суспільства, та соціально-економічним поступом, який є визначальною детермінантою трансформації трудових відносин. Досліджено основні тенденції розвитку соціально-трудових відносин на національному ринку праці у контексті їх впливу на соціально-економічний розвиток держави.


Ключові слова


соціально-трудові відносини; ринок праці; оплата праці; флексибілізація; тінізація зайнятості; нестандартна зайнятість; умови праці; трудовий договір; цивільно-правовий договір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулик Ю. Нестандартна зайнятість – загроза для економіки [Електронний ресурс] / Ю. Кулик. – Golos.ua, 2014. – Режим доступу :

http://ua.golos.ua/politika

Незадекларована зайнятість: українські реалії [Електронний ресурс] // Суспільство і соціальна політика. – 2011. – № 8. – Режим доступу: http://ukrsocium.com

Панчишин О. Зарплата в «конверті» [Електронний ресурс] // Новини. – Режим доступу: http://zaxid.net/news

Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) – Режим доступу: http://icps.com.ua/

Юрчик Г. М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб.

наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 2013. – № 1(5). – С. 137–144.

European social statistics – 2013 edition / European Commission; Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. – 242 pp.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.