КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ НА ЗАСАДАХ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАХИСТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

O. Y. Suduk

Анотація


В статті розглянуто проблеми оптимізації використання водних ресурсів на засадах превентивності. Сформовано теоретико-методологічний базис превентивного захисту водних ресурсів. Розглянуто еколого-економічну оцінку стану водних ресурсів. Обґрунтовано превентивні стратегії розв’язання екологічних проблем та домінанти національної екологічної політики України. Запропоновано систему інструментів для попередження проблем у сфері
використання водних ресурсів.


Ключові слова


водогосподарський менеджмент; превентивність; екологозбалансоване споживання; екологізація; водний слід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учеб. / под ред. Л. Г. Мельника и Л. Ханса. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

Гринів Л. С. Економіка України: національна стратегія розвитку:

Монографія / Л. С. Гринів. – Львів : Видавничий центер ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444 с.

Проект Водної стратегії України на період 2011-2020 рр., розроблений Інститутом водних проблем і меліорації НААН (протокол № 12 від 28.10.2010 р.)

Нємець К. А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку: Монографія / К. А. Нємець, Г. О. Кулєшова, Л. М. Нє-

мець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с.

Brauman K. A., Siebert S. & Foley J. A. Environ. Res. Lett. 8, 024030 (2013).

Hoekstra A. Y. The Water Footprint of Modern Consumer Society (Routledge, 2013).

Hoekstra A. Y., Chapagain A. K., Aldaya M. M. & Mekonnen M. M. The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard (Earthscan, 2011).

Draft International Standard ISO/DIS 14046.2: Environmental Management – Water Footprint – Principles, Requirements and Guidelines (International Organization for Standardization, 2013).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.