ФУНКЦІЇ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПРИ РОЗБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

I. L. Sazonets, S. O. Kunytskyi, M. O. Kunytskyi

Анотація


В статті висвітлено як глобалізація під впливом розвитку інформаційних та телекомунікаційних складових економічного розвитку призвела до створення економіки нових масштабів. Метою статті є висвітлення функцій науки в сучасному суспільстві й вплив економіки знань на розбудову сучасного технократичного суспільства. Розкрито проблему як інформатизація охоплює локальні й глобальні проблеми економічної діяльності. Висвітлено положення про знання, які стають основною конкурентною перевагою організації в сучасному світі і базою інноваційного розвитку економіки. Інформаційні складові займають чинне місце у глобальному розвитку. Вони реалізуються через наступні фактори: загальні напрями сучасної глобалістики, інтеграція України в глобальний світ, соціалізація людини глобального світу, інформація
як глобальний вид бізнесу. Розглянуто місце технополісів в структурі економічного суспільства та динаміку витрат на науково-дослідницькі й дослідно-конструкторські роботи в різних країнах світу.


Ключові слова


економіка знань; глобалізація; технопарк; технополіс; капітал; інвестування; сфера послуг; соціально-економічні процеси; технократична продукція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. – М. : Academia, 1999.

Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку / [О. Г. Білорус, Д. Г . Лук’яненко, О. В. Зернецька та ін.]; керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.

Гапоненко, А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.

Информационные системы в экономике / [Дик В. В., Власов К. Т., Сидельников С. А. и др.]; под ред. В. В. Дика. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

Сазонець О. М. Інформатизація та структуризація знання на підприємстві / Сазонець О. М. // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2005. – № 1. – С. 228–231.

Сазонець О. М. Інформаційна складова глобальних економічних процесів: Монографія. – Донецьк : «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 360 с. 7. Сазонець О. М. Розвиток світового господарства та глобальні

інформаційні системи / О. М. Сазонець. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 289 с.

Ханін І. Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору національної економіки / І. Г. Ханін. – Д. : Вид-во АРТ-ПРЕС, 2012. – 270 с.

Hartley. R. V. L. Transmission of Information / R. V. L. Hartley // Bell

Technical Journal. − July. – 1928. – P. 535-563. // http://www.dotrose.com/etext/90_Miscellaneous/transmission_of_information_1928b.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.