ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ДУХОВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

E. V. Drobko

Анотація


Досліджено теоретичні засади та запропоновано шляхи удосконалення процесу державного регулювання у сфері надання духовнопсихологічної допомоги учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.


Ключові слова


державне регулювання; надання духовно-психологічної допомоги; учасники бойових дій; військовий капелан; антитерористична операція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Габриэль Р. А. Героев больше нет. Умственные расстройства и проблемы военной психиатрии в условиях войны : пер. с англ. / Р. А. Габриэль. – М. : ВУ МО РФ, 1990.

Війни в історії людства та нинішня війна в Іраку (Радіо «Свобода», 17.04.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.radiosvoboda.org/ articleprintview/901246.html.

Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти [Текст] / О. С. Бодрук. – К. : НІПМБ, 2001. – 300 с.

Сірий С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації / С. Сірий // Політичний менеджмент [Електронний ресурс]. – 2007. – № 2. – С. 144–154. – С. 145. – Режим

доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8857/14-Sirui.pdf.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.04.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=54861.

Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [Електронний ресурс] : Закон України № 742-VIII від 03.11.2015 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-viii.

Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс] : Закон України № 987–ХІІ від 23.04.1991 р. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12.

Про затвердження Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] : Наказ Міністра оборони України № 115 від 17.03.2009 р. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/ zvyazki-z-gromadskistyu

/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/rada-uspravah-dushpastirskoi-opiki/2014/07/08/polozhennya-pro-radu-uspravahdushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/. 10. Про затвердження Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : наказ Міністра оборони України № 220 від 22.04.2011 р. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu /rada-u-spravahdushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichnirekomendaczii/2014/07/08/konczepcziya-dushpastirskoi-opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/.

Кодекс військового священика (капелана) від 05.06.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kapelanstvo.org.ua/documents/.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України [Електронний ресурс] : Закон України № 419-VIII від 14.05.2015 р. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-19.

У Львові завершився міжнародний курс-тренінг з організації надання духовної опіки та психологічної допомоги в умовах бойових дій (30.05.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2015/05/30/u-lvovi-zavershivsya-mizhnarodnijkurs-trening-z-organizaczii-nadannya-duhovnoi-opiki-ta-psihologichnoi-dopomogiv-umovah-bojovih-dij--/.

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій доручив Міністерству оборони прискорити розробку положення про капеланство у Збройних Силах України та

інших силових структурах (23.04.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/1328259-poroshenko-doruchiv-minoboronipriskoriti-rozrobku-polojennya-pro-kapelanstvo-video.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.