ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

S. Y. Antonova, V. I. Korbutiak

Анотація


В статті визначено роль держави у розвитку аграрного сектора та основні форми його забезпечення. Проаналізовано державну фінансову підтримку агропромислового комплексу України. Розглянуто питання державного кредитування сільського господарства.


Ключові слова


агропромисловий комплекс; видатки; державна підтримка; державне регулювання; сільське господарство; фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко А. Державне регулювання та підвищення конкуренто спроможності аграрного сектору / А. Бабенко // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 85–88.

Березовський В. Фінансовий механізм регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією / В. Березовський // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С. 94–100.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5.

Притула Н. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку АПК / Н. Притула // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 157–163.

Танклевська Н. Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс] / Н. Танклевська, О. Супрун // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 262–270. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13tnsspu.pdf.

Шпикуляк О. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку / О. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 120–127.

Щекович О. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні / О. Щекович // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 140–146.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.