КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ІТ-РИНКУ: ОЦІНКА ВИКЛИКІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

H. Y. Mishchuk, S. O. Komar

Анотація


Проаналізовано динаміку кіберзлочинів в Україні впродовж 2015–2018 років. Встановлено, що кіберзлочинність як один з негативних наслідків розвитку ІТ-ринку є тим видом злочинів, протидія яким поки що не має достатнього розвитку в Україні. Маючи обмеження також у статистичних даних щодо її наслідків для фінансово-економічної безпеки, використано зарубіжний досвід для характеристики втрат підприємств та значимості в числі глобальних ризиків людства. Запропоновано застосування прогресивного світового досвіду для посилення кібербезпеки в Україні. Основними з них визначено дії щодо посилення обізнаності користувачів щодо кіберзагроз та поведінки у таких ситуаціях, розвиток ринку кіберстрахування, а також посилення державного контролю національного кіберпростору.


Ключові слова


ІТ-ринок; кібербезпека; кіберзлочинність; фінансово-економічні наслідки.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Economic Forum. The Global Risk Reports. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 15.11.2018).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 15.11.2018).

Андрощук Г. О. Кібербезпека: тенденції в світі та Україні. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2017 р., Київ). К. : Вид-во «Політехніка», 2017. С. 30–36.

Колесніков, А., Зяйлик, М. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею. Актуальні проблеми правознавства. 2017. № 1. С. 26–29.

Семенуха Р. Як це робила Польща: досвід боротьби з кіберзагрозами. Економічна правда. URL:

https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/12/630044/ (дата звернення: 15.11.2018).

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення: 15.11.2018).

Офіційний сайт Кіберполіції України. URL: https://cyberpolice.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Кіберзлочинність. Відповідь на запит до Генеральної прокуратури України. Українська правда. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/

kibierzlochinnist_6?nocache=incoming-99255#incoming-99255 (дата звернення: 15.11.2018).

Базиленко А. У 2016-му шахраї вкрали з рахунків українців майже 340 млн грн. URL: http://watcher.com.ua/2017/02/07/u-2016-

mu-shahrayi-vkraly-z-rahunkiv-ukrayintsiv-mayzhe-340-mln-hrn/ (дата звернення: 15.11.2018).

The Hiscox Cyber Readiness Report 2017. URL: https://www.hiscox.co.uk/cyber-readiness-report/docs/cyber-readinessreport-2017 (дата звернення: 15.11.2018).

Через атаку вірусу Petya Україна за півгодини втратила 10 млрд гривень – експерт. 3.11.2017. Назва з екрану. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/iz-za-ataki-virusapetya-

ukraina-za-polchasa-poteryala-10-mlrd-griven-ekspert-1069181.html

(дата звернення: 15.11.2018).

World Economic Forum. The Global Risk Reports. URL:

https://www.weforum.org/reports (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy : Zakon Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (data zvernennia: 15.11.2018).

Androshchuk H. O. Kiberbezpeka: tendentsii v sviti ta Ukraini. Kiberbezpeka ta intelektualna vlasnist: problemy pravovoho zabezpechennia : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (21 kvitnia 2017 r., Kyiv). K. : Vyd-vo «Politekhnika», 2017. S. 30–36.

Kolesnikov, A., Ziailyk, M. Ekonomiko-pravovi zasady rozvytku kiberzlochynnosti ta metodiv borotby z neiu. Aktualni problemy pravoznavstva. 2017. № 1. S. 26–29.

Semenukha R. Yak tse robyla Polshcha: dosvid borotby z kiberzahrozamy. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/12/630044/ (data

zvernennia: 15.11.2018).

Konventsiia Rady Yevropy pro kiberzlochynnist.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (data zvernennia:

11.2018).

Ofitsiinyi sait Kiberpolitsii Ukrainy. URL:

https://cyberpolice.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Kiberzlochynnist. Vidpovid na zapyt do Heneralnoi prokuratury Ukrainy. Ukrainska pravda. URL:

https://dostup.pravda.com.ua/request/kibierzlochinnist_6?nocache=

incoming-99255#incoming-99255 (data zvernennia: 15.11.2018).

Bazylenko A. U 2016-mu shakhrai vkraly z rakhunkiv ukraintsiv maizhe 340 mln hrn. URL: http://watcher.com.ua/2017/02/07/u-2016-mu-shahrayi-vkraly-zrahunkiv-ukrayintsiv-mayzhe-340-mln-hrn/ (data zvernennia: 15.11.2018).

The Hiscox Cyber Readiness Report 2017. URL:

https://www.hiscox.co.uk/cyber-readiness-report/docs/cyber-readinessreport-2017 (data zvernennia: 15.11.2018).

Cherez ataku virusu Petya Ukraina za pivhodyny vtratyla 10 mlrd hryven – ekspert. 3.11.2017. Nazva z ekranu. URL: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/iz-za-ataki-virusapetya-

ukraina-za-polchasa-poteryala-10-mlrd-griven-ekspert-1069181.html (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.