ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА – СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. B. Savina, Ye. V. Sribna

Анотація


Пояснено сучасне трактування енергетичної політики через розуміння та вимір енергетичної безпеки. Розкрито процес формування енергетичної політики на основі енергетичного бачення. Уточнено роль енергетичних технологій у формуванні енергетичної політики.


Ключові слова


енергетична безпека; енергетична політика; енергетика; енергетичні технології; енергетичне бачення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Official website of International Energy Agency. Mode of access: URL:

http://www.iea.org (дата звернення: 15.11.2018).

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми водневої енергетики». URL: http://www1.nas.gov.ua/programs/hydrogen/

UA/Projects/Pages/default.aspx (дата звернення: 15.11.2018).

Бобров Є. А. Енергетична безпека держави. К. : ВНЗ «Університет економіки та права «Крок», 2013. 308 с.

Official website of International Energy Agency. Mode of access: URL:

http://www.iea.org (data zvernennia: 15.11.2018).

Tsilova kompleksna prohrama naukovykh doslidzhen NAN Ukrainy «Fundamentalni problemy vodnevoi enerhetyky». URL:

http://www1.nas.gov.ua/programs/hydrogen/UA/Projects/Pages/default.aspx (data zvernennia: 15.11.2018).

Bobrov Ye. A. Enerhetychna bezpeka derzhavy. K. : VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», 2013. 308 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.