Редакційна політика

Галузь та проблематика

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія «Економічні науки») є фаховим науковим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних та навчально-методичних досліджень сучасних проблем економіки. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, викладачі закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти усіх рівнів та представники бізнесу.

Тематична спрямованість наукового фахового видання (спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

073 «Менеджмент»

 

Політика розділів

Статьи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується