Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 2, № 74 (2016) ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЯКІСНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЙ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Анотація   PDF
Л. В. Клименко
 
Том 1, № 73 (2016) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ БІОТЕСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА БАСІВ КУТ) Анотація   PDF
Л. М. Стецюк
 
Том 4, № 80 (2017) ПАЛЕОЕВОЛЮЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF
І. І. Залеський, В. С. Троцюк, М. А. Михальчук
 
Том 2, № 74 (2016) ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РИБОПРОДУКЦІЇ СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВ РІВНЕНЩИНИ Анотація   PDF
Й. В. Гриб, В. В. Сондак, A. М. Петрук, М. В. Марушкевич, Д. Й. Войтишина
 
Том 3, № 75 (2016) ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ РІЧКИ УСТЯ Анотація   PDF
М. О. Клименко, І. І. Залеський, О. О. Бєдункова
 
Том 4, № 76 (2016) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ТРОФІЧНОГО СТАНУ ВОДОСХОВИЩ РІЧКИ ДНІПРО Анотація   PDF
В. І. Пічура
 
Том 2, № 74 (2016) ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ ІХТІОЕКОСИСТЕМИ РУСЛОВОГО МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Анотація   PDF (Русский)
Й. В. Гриб, О. В. Волкошовець, A. В. Бандура
 
Том 2, № 74 (2016) РЕАБІЛІТАЦІЯ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ Анотація   PDF
Й. В. Гриб, О. М. Климнюк, Д. Й. Войтишина, М. А. Михальчук
 
Том 3, № 75 (2016) РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
С. С. Трушева, Т. Т. Куцина, М. Ю. Кондратюк
 
Том 4, № 80 (2017) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЛЬВІВЩИНИ Анотація   PDF
А. М. Прищепа, І. Б. Золотарьова
 
Том 4, № 80 (2017) СЕЗОННО-ГІДРОЛОГІЧНА СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ ЗЛИВНИХ СТОКІВ МІСТА ХЕРСОН У ПРИМІСЬКІЙ АКВАТОРІЇ ДНІПРА Анотація   PDF
В. І. Пічура, С. В. Скок
 
Том 2, № 74 (2016) СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСУШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ВЕРХІВ’Ї р. ТУРІЯ Анотація   PDF
О. A. Ліхо, С. В. Булакевич
 
Том 4, № 76 (2016) СТАБІЛІЗАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФІЦИТНОГО БАЛАНСУ ГУМУСУ В ҐРУНТІ Анотація   PDF
Є. В. Ярмоленко, М. К. Глущенко, В. С. Запасний, Т. І. Хмара, Г. Д. Крупко
 
Том 1, № 73 (2016) СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ РИБИ ДИФІЛОБОТРІОЗОМ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Т. В. Полтавченко
 
Том 2, № 74 (2016) СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ТА ОХОРОНА ВЕСНЯНИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ ФЛОРИ КОРНИНСЬКОГО ЗАКАЗНИКА Анотація   PDF (Русский)
I. M. Борщевська, М. Ю. Пешко
 
Том 2, № 74 (2016) СУЧАСНИЙ ВОДОРЕСУРСНИЙ СТАН РІВНЕНЩИНИ Анотація   PDF
І. І. Залеський, О. А. Нестерович
 
Том 2, № 74 (2016) СУЧАСНИЙ ЯКІСНИЙ СТАН ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ Анотація   PDF
Н. В. Онищук
 
Том 3, № 75 (2016) ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ У ДЖЕРЕЛАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Анотація   PDF
О. А. Ліхо, О. І. Гакало
 
Том 1, № 73 (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ У ЗОНІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
М. О. Клименко, І. І. Статник, І. М. Борщевська
 
Том 1, № 73 (2016) ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЛІСОВИХ ГЕОКОМПЛЕКСІВ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «МИКОЛИНЦІ» (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ) Анотація   PDF
І. В. Лип’янець
 
Том 1, № 73 (2016) ФОРМУВАННЯ ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧКИ МОЛОЧНА Анотація   PDF
В. П. Скиба, Н. М. Вознюк
 
Том 4, № 76 (2016) ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ І ПРОБЛЕМИ ЗАЙВОЇ ВАГИ Анотація   PDF
А. Й. Гурський, В. А. Гурська, С. І. Назар
 
Том 2, № 74 (2016) ЧАСОВА ДИНАМІКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
О. О. Бєдункова
 
51 - 73 з 73 результатів << < 1 2 3