Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 4, № 76 (2016) «ЧОРНОБИЛЬ – 2017» – СТРАТЕГІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГЕННИХ СИТУАЦІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 24-26.04.2017) Анотація   PDF
Й. В. Гриб, Д. Й. Войтишина, М. С. Дергун
 
Том 4, № 80 (2017) ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБАЧОЇ КРОПИВИ П’ЯТИЛОПАТЕВОЇ (LEONURUS QUINQUELOBATUS GILIB.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна, С. І. Матковська
 
Том 1, № 73 (2016) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА АГРАРНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
С. І. Коваль
 
Том 4, № 80 (2017) БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА РІВНОГО НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ Анотація   PDF
А. М. Прищепа, І. М. Борщевська, З. М. Буднік, О. А. Брежицька, О. М. Курилюк
 
Том 4, № 80 (2017) БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР РІВНЕНЩИНИ Анотація   PDF
Т. М. Колесник, А. М. Прищепа, І. І. Статник, О. А. Брежицька
 
Том 3, № 75 (2016) БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ Анотація   PDF
Л. В. Постоленко
 
Том 4, № 80 (2017) БАЛАНС ГУМУСУ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЗЕМЛЕРОБСТВІ РІВНЕНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ГОРИНІ Анотація   PDF
О. М. Клименко, Л. В. Клименко, І. І. Статник, Н. С. Ковальчук, Н. В. Онищук
 
Том 4, № 80 (2017) ВЕРИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ Анотація   PDF
Т. М. Солодка, В. Тимчак
 
Том 4, № 76 (2016) ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГОМЕОСТАЗУ ПРЕДСТАВНИКІВ ІХТІОФАУНИ р. ДЕСЕНКА В МЕЖАХ НПП «ДЕСНЯНСЬКОСТАРОГУТСЬКИЙ» Анотація   PDF
О. О. Бєдункова
 
Том 4, № 76 (2016) ВИДИ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН РОДИНИ КАПУСТЯНІ /BRASSICACEAE/ У ФЛОРІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. О. Володимирець, О. В. Кулініч
 
Том 3, № 75 (2016) ВИДИ ПІРОГЕННИХ НОВОУТВОРЕНЬ НА ОСУШЕНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. І. Коваль
 
Том 3, № 75 (2016) ВИДИ ФІТОБІОТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ (2009 р.) Анотація   PDF
В. О. Володимирець
 
Том 2, № 74 (2016) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Д. В. Ганаба
 
Том 3, № 75 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОБІОНТІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ ГРУП У ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ УЗВ Анотація   PDF
С. В. Кононцев
 
Том 1, № 73 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЕЛЬ В БАСЕЙНІ р. ТУРІЯ Анотація   PDF
О. А. Ліхо
 
Том 2, № 74 (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АНАЛІЗУ БАГАТОРІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Анотація   PDF
І. В. Кирпичова, О. О. Дем’янова, О. А. Фурманець
 
Том 3, № 75 (2016) ВПЛИВ БІЧНИХ ЕКОТОНІВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ У ЗАСТІЙНИХ ЗОНАХ Анотація   PDF
Й. В. Гриб, М. А. Михальчук, В. П. Шепель
 
Том 1, № 73 (2016) ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ СОЇ ЗА ПРЯМОЇ СІВБИ (БЕЗ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ) Анотація   PDF
А. В. Бикін, О. Л. Козачок
 
Том 2, № 74 (2016) ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ДИНАМІКУ НАКОПИЧЕННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД КИСЛОТНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ Анотація   PDF
С. М. Кулик
 
Том 2, № 74 (2016) ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСФЕРИ ЗОНИ ВПЛИВУ УРБОСИТЕМИ ЗА ГРУПАМИ ІНДИКАТОРІВ Анотація   PDF
А. М. Прищепа
 
Том 3, № 75 (2016) ДИНАМІКА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Н. В. Онищук
 
Том 1, № 73 (2016) ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ РИБ ІХТІОФТИРІОЗОМ У СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
І. О. Парфенюк
 
Том 1, № 73 (2016) ДИНАМІКА ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ В БАСЕЙНІ РІЧКИ СЯН НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
І. Б. Золотарьова
 
Том 4, № 76 (2016) ДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННОЇ ГЕОСИСТЕМИ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ Анотація   PDF
І. І. Залеський, Г. І. Бровко
 
Том 2, № 74 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФЕНОЛУ В АТМОСФЕРІ м. ЧЕРНІВЦІ ВІД НАПРЯМКУ ТА ШВИДКОСТІ ВІТРУ Анотація   PDF
Ю. Ю. Тимінська, А. А. Негадайлов
 
1 - 25 з 73 результатів 1 2 3 > >>