БАЛАНС ГУМУСУ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЗЕМЛЕРОБСТВІ РІВНЕНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ГОРИНІ

О. М. Клименко, Л. В. Клименко, І. І. Статник, Н. С. Ковальчук, Н. В. Онищук

Анотація


В статті відображено результати досліджень балансу гумусу та поживних речовин у землеробстві Рівненської частини басейну Горині. Встановлено, що внаслідок різкого зменшення обсягів використання органічних та мінеральних добрив у землеробстві басейну річки, ґрунтовий покрив зазнає деградаційних процесів, а саме: дегуміфікації та зниження вмісту макроелементів. Акцентовано увагу на динаміці проведення вапнування кислих ґрунтів, а також динаміці кислотності ґрунту орних земель Рівненської області. Дослідження обсягів вапнування ґрунтів басейну річки засвідчують, що упродовж 1976-2014 років в їхній динаміці спостерігається два періоди: зростання площ провапнованих земель з 1976 по 1990 рік та їх різкого скорочення у наступні роки.

Ключові слова


гумус; поживні речовини; кислотність ґрунту; землеробство; басейн річки

Повний текст:

PDF

Посилання


Ґрунтознавство: підручник / [Д. Г Тихоненко., М. О. Горін., М. І. Лактіонов та ін.]; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К. : Вища шк. 2005. – 703 c.

Бацула О. О., Головачов Е. А., Дерев’янко Р. Г. та ін. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. – К. : Урожай, 1987. – 128 c.

Сайко В. Ф. Проблеми забезпечення ґрунтів органічною речовиною / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 3. – С 4–8.

Клименко О. М. Оцінка екологічної стійкості ґрунтів басейну річки Горинь / О. М. Клименко // Вісник ХНАУ. Екологія ґрунтів. –

– № 1. – С. 239–243.

Оцінка придатності сільськогосподарських угідь вимогам спеціальних сировинних зон. Методичні рекомендації / за ред. академіка НААН О. І. Фурдичко. – К. : Вища школа, 2006. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.