ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФЕНОЛУ В АТМОСФЕРІ м. ЧЕРНІВЦІ ВІД НАПРЯМКУ ТА ШВИДКОСТІ ВІТРУ

Ю. Ю. Тимінська, А. А. Негадайлов

Анотація


Наведені результати про зміну забруднення фенолом атмосфери
м. Чернівці протягом останніх років (2012-2015 рр.) в залежності від напрямку та швидкості вітру.

Ключові слова


шкідливі домішки; атмосфера; концентрації; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов В. С. Як змінився клімат Чернівців за останні 50 років / В. С. Антонов. – Чернівці : Місто, 2002. – 44 с.

Дорфман Я. Р. Ландшафтно-географическая характеристика г. Черновцы и его пригородного района : рукопись дисертации на соискание ученой степени кандидата географических наук / Я. Р. Дорфман. – Черновцы, 1966. – 156 с.

Екологія. Підручник / [С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін.] — К. : КНЕУ, 2005. — 371 с.

Культурин М. Н. Охрана воздуха и поверхностных вод от загрязнения / М. Н. Культурин. – М. : Наука, 1980. – 123 с.

Таблиці спостережень за станом атмосферного повітря міста Чернівці: Чернівецький гідрометеоцентр, 2012-2015 рр. – 600 с.

Протасов К. В. Статистический анализ экспериментальных данных / К. В. Протасов. – М. : Мир, 2005. – 142 с.

Орлов Д. С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : учеб. пособие / Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, И. Н. Лозановская. – М. : Высшая шко-ла, 2002. – 334 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.