ДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОАНТРОПОГЕННОЇ ГЕОСИСТЕМИ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОГО АРТЕЗІАНСЬКОГО БАСЕЙНУ

І. І. Залеський, Г. І. Бровко

Анотація


Проаналізовані принципи проведення екологічної оцінки гармонійного функціонування природно-антропогенних геосистем на адміністративному рівні України. Пропонується на прикладі  ВолиноПодільського артезіанського басейну комплексно вирішувати  екологічні проблеми на рівні артезіанських басейнів.

Ключові слова


екологія; геосистема; артезіанський басейн; геоекологічне районування; розлом; стратиграфія; вода

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України № 3259 від 03. 11.2016 «Про стратегічну екологічну оцінку».

Залесский И. И. Гидрогеохимические особенности вод артезианских водоносных комплексов зоны транзита Волыно-Подольского Артезианского бассейна / Залесский И. И., Бровко А. С. // Веснік Брэсцкага універсітэта. – Серія 5. – № 2/2015. –Брест. – С. 69–75.

Залеський І. І. Сучасний водоресурсний стан Рівненщини / Залеський І. І., Нестерович О. А. // Вісник

НУВГП. – № 2 (74). – Рівне, 2016. – С. 70–77.

Малишева Л. Л. Принципи і методи геоекологічного районування території України / Л. Л. Малишева,

П. Г. Шищенко, В. Г. Потапенко // Вісник Київ. ун-ту. – Серія Географія. – 1995. – Вип 41. – С. 3–13.

Прищепа А. М. Діагностування рівня екологічної безпеки агросфери зони впливу урбоекосистеми за групами індикаторів / Прищепа А. М. // Вісник НУВГП. – № 2(74) . – Рівне, 2016. – С. 144–155.

Рудько Г. І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України. Т. 2 / Рудько Г. І., Адаменко О. М., Міщенко Л. В. – Чернівці : БукРек, 2017. – С. 24–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.