ДИНАМІКА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. В. Онищук

Анотація


У статті висвітлено напрями та темпи агрохімічної деградації ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору і калію та реакцією ґрунтового розчину. Оцінено рівень і динаміку застосування мінеральних
добрив та вапнування кислих ґрунтів. Показано залежність вмісту в
ґрунтах рухомих сполук фосфору і калію та рівня кислотності від
обсягів внесення добрив та вапнякових матеріалів.

Ключові слова


ґрунт; фосфор; калій; кислотність; добрива; вапнякові матеріали; динаміка; баланс; агрохімічна деградація

Повний текст:

PDF

Посилання


Шильников Л. А. Известкованиепочв / Л. А. Шильников, Л. А. Лебедев. – М. : ВО «Агропромиздат», 1987. – 172 с.

Синицький С. Л. Кислотність ґрунтів та їх вплив на окупність добрив / С. Л. Синицький // Степове землеробство. – Випуск 25. – 1991. – С. 17–20.

Общесоюзная инструкция по крупномасштабным почвенным и агрохимическим исследованиям территории колхозов исовхозов и по составлению почвенных карт территорий производственных колхозно-совхозных управлений. – Москва : Колос. – 1964. –

с.

Методические указания по крупно масштабному агрохимическому обследованию эродированных почв, проведению полевых опытов с удобрениями и составлению рекомендаций по применению удобрений в колхозах и совхозах. – М. : Колос, 1975.

Методические указания по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственных угодий. – Москва : ЦИНАО, 1982.

Методика суцільного ґрунтового агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / за ред. О. О. Созінова, Б. С. Прістера – К., 1994. – 162 с.

Керівний нормативний документ. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / Козлов М. В., Лапа М. А. та ін. ;

за ред. Созінова О. О. – К., 1996.

Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / за ред. С. М. Рижука, М. В. Лісового, Д. М. Бенцаровського]. – К., 2003. – 64 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.