Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються наукові статті з екології, сільськогосподарських меліорацій (сільськогосподарські науки), агроґрунтознавства та агрофізики, раціонального використання природних ресурсів, водних біоресурсів.

Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.

 

Політика розділів

Articles

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується